Leasing/Pożyczka Leasingowa

Leasing/Pożyczka Leasingowa

Profinans Sp z o.o. oferuje leasing operacyjny, finansowy – samochody osobowe, ciężarowe, nieruchomości, linie produkcyjne, sprzęt IT/AGD itd.

W ofercie mamy bardzo szczególną ofertę Leasingu dla Rolników

Kontakt  502453243 Szymon Spolankiewicz lub Formularz kontaktowy

Do Państwa dyspozycji mamy:
> Leasing,
– atrakcyjne warunki finansowania, szybka decyzja leasingowa, minimum formalności,
– procedura uproszczona, opłata wstępna juz od 1%, okres leasingu az do siedmiu lat,
– leasing dla Klientów z BIK i KRD
-finansowanie nawych i używanych pojazdów, maszyn oraz urzadzen
> Pożyczkę leasingową
– procedura uproszczona
– finansowanie 110% wartosci pojazdu
– szybka decyzja kredytowa
– zobowiązania nie widać w BIK
– oprocentowanie od 5,5%
– okres finansowanie do 120 miesiecy
– finansowanie nowych i uzywanych pojazdów
Kontakt  502453243 Szymon Spolankiewicz
———————————————————————————————————

Leasing operacyjny

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego. Natomiast kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Leasing finansowy

Wybierając ten rodzaj umowy leasingowej podatnik musi wiedzieć, iż przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, więc przeciwnie do leasingu operacyjnego, to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów korzystający może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT natomiast należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu. Warto wspomnieć, że klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Decydującym czynnikiem przy wyborze formy leasingu z pewnością są koszty początkowe, które są znacznie niższe w przypadku leasingu operacyjnego, z uwagi na niższe zaangażowanie kapitału własnego. Znaczną większość stanowią na polskim rynku zawarte umowy leasingu operacyjnego, a może to być skutkiem tego, iż w przypadku leasingu finansowego – podatek VAT należy uiścić w całości z góry.

Zaleca się również wybór leasingu operacyjnego, jeżeli przewidywany okres użytkowania przedmiotu jest stosunkowo krótki. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie bieżących kosztów działalności, a co za tym idzie zmniejszenie podstawy opodatkowania.

668112888,  502453243