Leasing online

Jako jedyni na rynku realizujemy całą procedurę leasingową ON-LINE 24/7 a nie tylko jej część (np. wniosek lub kalkulację)
Sfinansujemy zakupy dowolnych środków trwałych od wszelkiego rodzaju urządzeń poprzez meble aż po oprogramowanie i rowery
Nie wymagamy żadnych wniosków, dokumentów – całość weryfikacji klienta przebiega w naszej autorskiej aplikacji
Niezależnie od pory oraz dnia tygodnia (24/7) zapewniamy obsługę całości procesu leasingowego
Dzięki digitalizacji procesów zminimalizowaliśmy koszty transakcji do minimum, co znacząco obniża cenę naszej usługi leasingowej
Nasza technologia spełnia najwyższe standardy ochrony danych i bezpieczeństwa
Dlaczego leasing jest atrakcyjniejszy niż e-raty?
Spółki z o.o., s.c, jawne, komandytowe to tak samo prosta procedura, jak przy indywidualnej działalności gospodarczej
Idealnie dopasowaliśmy procedurę weryfikacji do przedsiębiorcy, co determinuje większą akceptowalność
Comiesięczną fakturę na opłaty leasingowe odpisujesz w koszty uzyskania przychodu
Szybko wiesz jaka jest decyzja o przyznaniu finansowania
Nie musisz zdradzać nam swoich zarobków – przecież nie zarabiasz na etacie

Sensem naszej pracy jest dostarczanie przedsiębiorcom usługi leasingowej w bardzo prosty, przejrzysty i niezwykle szybki sposób


———————————————————————————————————

Leasing operacyjny

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego. Natomiast kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Leasing finansowy

Wybierając ten rodzaj umowy leasingowej podatnik musi wiedzieć, iż przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, więc przeciwnie do leasingu operacyjnego, to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów korzystający może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT natomiast należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu. Warto wspomnieć, że klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Decydującym czynnikiem przy wyborze formy leasingu z pewnością są koszty początkowe, które są znacznie niższe w przypadku leasingu operacyjnego, z uwagi na niższe zaangażowanie kapitału własnego. Znaczną większość stanowią na polskim rynku zawarte umowy leasingu operacyjnego, a może to być skutkiem tego, iż w przypadku leasingu finansowego – podatek VAT należy uiścić w całości z góry.

Zaleca się również wybór leasingu operacyjnego, jeżeli przewidywany okres użytkowania przedmiotu jest stosunkowo krótki. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie bieżących kosztów działalności, a co za tym idzie zmniejszenie podstawy opodatkowania.

668112888,  502453243

    © 2024 Biznesowe Doradztwo | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.